Бои, латекс, мазилки, пътна маркировка, лакове, терпентин, боров терпентин, балсамов терпентин, колофон, катран, боров катран, ленено масло, лепила, термолепила Бои, латекс, мазилки, пътна маркировка, лакове, терпентин, боров терпентин, балсамов терпентин, колофон, катран, боров катран, ленено масло, лепила, термолепила Бои, латекс, мазилки, пътна маркировка, лакове, терпентин, боров терпентин, балсамов терпентин, колофон, катран, боров катран, ленено масло, лепила, термолепила
Пловдив
Брезовско шосе
info@lakove.com
032/966817, 0878424475
началоепоксиднигрундовеБългарските сайтове

КОЛОФОН

 
Гарантирани най-ниски цени за избраното от Вас качество!
 

Балсамов колофон

Талов колофон

Колофонът е твърда и крехка стъклоподобна маса с тъмночервен или кафяв, до светложълт цвят и се съдържа в смолата на иглолистните дървета.
Балсамовият колофон се получава при дестилацията на тази смола и представлява смес от природни смолни киселини (60-92%), като най-голямо е съдържанието на абиетиновата, палюстровата и декстропимаровата киселини; 0,5-12% наситени и ненаситени мастни киселини и др. Разтваря се добре в диетилов етер, етанол, ацетон, бензол, по-слабо - в бензин и газ, и е неразтворим във вода.
Таловият колофон е твърдо и крехко стъклоподобно вещество с тъмночервеникавокафяв до светложълт цвят. Получава се при дълбоковакуумна дестилация /ректификация/ на талово масло.
Таловият колофон представлява смес от природни смолни киселини (60-92%), като най-голямо е съдържанието на абиетиновата и дехидроабиетиновата киселини.
Балсамовия колофон намира приложение в лакобояджийската, парфюмерийно-козметичната, фармацевтичната индустрия, целулозо-хартиената промишленост и др. Таловият колофон се използва като суровина за производството на течен клей за целулозо-хартиената индустрия и за получаване на смоли за лакове и бои.
Служи като компонент при производствто на хартия и картон, колофонов сапун, сикативи, електроизолационни компаунди, за емулгатор при производството на синтетичен каучук и гума, изкуствена кожа, линолеум, като адхезионна добавка при производството на бои и лакове, като флюс при запояване и много други. Таловият колофон намира приложение и при:
- производството и повторната преработка на хартия и изделия от хартия;
- производството на колофоново лепило /клей/;
- електрониката и електротехниката /като повърхностноактивно вещество при запояване/;
- производството на лакове, грундове, бои, безири, феролити и т.н.;
- производството на алкидни смоли.
Webdesign by AvisBild